09027700907

خانه » مراحل سفارش سئو

مراحل سفارش سئو

اشتراک گذاری مطلب:

اولین مرحله: تعیین عبارات کلیدی

دراین مرحله پس از بررسی کسب کار شما و یک جلسه مصاحبه حضوری، تعدادی عبارت کلیدی مشخص می گردد که تعدادی از آن توسط شما پیشنهاد شده و تعدادی نیز توسط کارشناس شرکت تعیین می شود، سپس شما تعدادی از این عبارات را انتخاب می کنید.

دومین مرحله: تعیین قیمت برای هر عبارت

در این مرحله با استفاده از ابزارهای موجود کارشناس شرکت قیمت مناسبی را برای هریک از عبارت های تعیین شده مشخص می‌کند.

سومین مرحله: آنالیز سایت موجود

در این مرحله سایت شما آنالیز شده و تغییرات لازم برای حذف خطاهای موجود و بهینه کردن سایت، مشخص شده و هزینه آن برآورد می گردد.

چهارمین مرحله: برآورد محتوا و زمان

در این مرحله مقدار محتوای لازم برآورد شده و زمان لازم برای قرارگرفتن سایت در صفحه اول تخمین زده می شود. 

پنجمین مرحله: بستن قرارداد

با توجه به موارد موجود در مراحل قبل قرارداد به صورت تضمینی تا زمان مشاهده ی سایت در صفحه اول گوگل بر اساس عبارت جستجو شده بسته خواهد شد.

برای سفارش سئو به اینجا مراجعه کنید.


پشتیبانی بعد از مشاهده در صفحه اول

قرداد پشتیبانی برای ماند به مدت طولانی در صفحه اول گول را از در اینجا ببنید.

اشتراک گذاری مطلب: