09027700907

خانه » سیستم حسابداری سفارشی

سیستم حسابداری سفارشی

اشتراک گذاری مطلب:

ویژگیهای سیستم: 

  1. اضافه، ویرایش و حذف مشتری
  2. اضافه، ویرایش و خدف تامین کننده
  3. اضافه، ویرایش و حدف سفارش
  4. مراحل تکمیل سفارش
  5. صدور فاکتور
  6. ویرایش، حذف و چاپ مجدد فاکتورهای صادر شده قبلی
  7. تعریف کالا
  8. تعریف انبار
  9. ثبت ورود و خروج کالا
  10. تعریف کاربران مختلف با سطح دسترسی های متفاوت برای سیستم

تمام و ویژگیهای بالا همراه متناسب با کسب کار مشتری قابل اضافه یا کم کردن است علاوه براین ویژگیها ویژگیهای دیگر نیز می توان به بر اساس نیاز به آن اضافه کرد.

پشتیباین نرم افزار در مدت یک سال به صورت رایگان بوده و شامل برطرف کردن خطاهایی هست که در حین اجرا به وجود می آید.

اموز نحوه استفاده از نرم افزار طی دو جلسه یک ساعته صورت خواهد گرفت.

برای سفارش نرم افزار ار فرم زیر استفاده کنید:

اشتراک گذاری مطلب: