09027700907

خانه » اتوماسیون

اتوماسیون

اشتراک گذاری مطلب:

اکثر سازمانهای بزگ از سیستم‌های اتوماسیون برای سرعت بخشیدن، نظرات و امنیت در فرایندهای خود استفاده می‌کنند. به صورت عمده از سیستم‌های اتوماسیون موجود با کمی شخصی سازی برای سازمان خود استفاده می‌شود. ولی سازمانها یا شرکتهایی که دارای فرایندهای دینامیک و معمولا پیچیده ای هستند در بهترین حالت فقط در بخشی از فرایندهای خود میتوانند از سیستم های اتوماسیون استفاده کنند. در این موارد استفاده از ابزارهای فازی (Fuzzy) برای استخراج فرایندها و سپس ایجاد گردش کار به صورت اتوماتیک براساس فرایند استخراج شده می تواند کمک بزرگی به سازمان باشد. ضمن اینکه داده های مربوط به گردش کار نیز به صورت سازگار ثبت گردد.

این روش برای سازمان یا شرکت هایی با مقیاس بزگ (بیشتر از ۱۰۰۰ کارمند) کاربرد دارد. همچین باید مستندات کافی در مورد فرایندها وجود داشته باشد و یا اینکه مدیران میانی سازمان به خوبی با جزئیات فرایندها اشانیی داشته باشند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد امکان استفاده از این روش اتوماسیون در شرکت یا سازمان خود با سایاتک تماس بگیرد.

اشتراک گذاری مطلب: